Faktoring Łomża,
Finansowanie należności Łomża
Wykup faktur Łomża

Regionalny Doradca Klienta: 784 82 82 20
e-mail: finansowanie@2s.pl

Faktoring to nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstwa (faktoranta), zwiększająca jego stabilizację i płynność finansową. Polega najczęściej na finansowaniu nieprzeterminowanych, pieniężnych i niewymagalnych, krótkoterminowych wierzytelności. Wierzytelności te, związane z obrotem gospodarczym, udokumentowane są zawyczaj fakturami oraz dokumentami pochodnymi (umowa, dokument WZ, protokół odbioru)
Przedmiotem faktoringu mogą być także usługi dodatkowe, takie jak doradztwo, czynności administracyjne (np. inkaso należności).

Faktoring może być alternatywą lub uzupełnieniem dla kredytów bankowych.

Ze względu na trudności w uzyskaniu kredytów bankowych faktoring staje się jedyną dostępną a zarazem korzystną formą finasowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Umiejętnie wykorzystany faktoring może być jedną z tańszych form finansowania przedsiębiorstwa, a także podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej faktoranta na rynku.

Przeczytaj jakie są korzyści i rodzaje faktoringu - z pewnością dobierzesz rozwiązanie dla swojej firmy.


Korzyści faktoringu

+ Natychmiastowe finansowanie Twoich należności - gotówka nawet w tym samym dniu

+ Dopasowanie oferty usług finansowych do indywidualnych potrzeb klienta

+ Szybkie i proste procedury dają możliwość podjęcia działań, które wymagają natychmiastowego dostępu do środków finansowych

+ Możliwość spłaty bieżących zobowiązań

+ Możliwość podjęcia nowych inwsetycji, zkupu środków trwałych, środków transportu, maszyn i urządzeń, materiałów

+ Możliwości rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub zwiększenie jego konkurencyjności

+ Możliwość negocjacji korzystniejszych warunków u dostawców poprzez zwiększenie dostępności gotówki