Faktoring Otwock,
Finansowanie należności Otwock
Wykup faktur Otwock

Regionalny Doradca Klienta: 784 82 82 20
e-mail: finansowanie@2s.pl

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania przedsiębiorstwa (faktoranta), zapewniającą jednocześnie jego stabilizację i płynność finansową. Polega na finansowaniu powtarzalnych transakcji przez instytucję finansową (faktora).
Przedmiotem faktoringu są najczęściej nieprzeterminowane, pieniężne i niewymagalne, krótkoterminowe wierzytelności, udokumentowane fakturami, związane z obrotem gospodarczym.
Przedmiotem faktoringu mogą być także usługi dodatkowe, takie jak doradztwo, monitoring płatności, czynności administracyjne (np. inkaso należności) a nawet windykacja.

Faktoring może zastępować lub być uzupełnieniem dla tradycyjnych kredytów bankowych.

Niejednokrotnie ze względu na trudności w uzyskaniu kredytów bankowych faktoring staje sie jedyną dostępną i korzystną formą finasowania małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiednio stosowany faktoring może być jedną z tańszych form finansowania przedsiębiorstwa.

Faktoring może być także fundamentem tworzenia przewagi konkurencyjnej faktoranta na rynku.

Przeczytaj o korzyściach i rodzajach faktoringu - z pewnością znajdziesz właściwe dla swojej firmy rozwiązanie.


Korzyści faktoringu

+ Natychmiastowe finansowanie Twoich należności - gotówka nawet w tym samym dniu

+ Dopasowanie oferty usług finansowych do indywidualnych potrzeb klienta

+ Szybkie i proste procedury dają możliwość podjęcia działań, które wymagają natychmiastowego dostępu do środków finansowych

+ Możliwość spłaty bieżących zobowiązań

+ Możliwość podjęcia nowych inwsetycji, zkupu środków trwałych, środków transportu, maszyn i urządzeń, materiałów

+ Możliwości rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub zwiększenie jego konkurencyjności

+ Możliwość negocjacji korzystniejszych warunków u dostawców poprzez zwiększenie dostępności gotówki