Faktoring Żnin,
Finansowanie należności Żnin
Wykup faktur Żnin

Regionalny Doradca Klienta: 784 82 82 20
e-mail: finansowanie@2s.pl

Faktoring to nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstwa (faktoranta), zwiększająca jego stabilizację i płynność finansową. Polega najczęściej na finansowaniu przez faktora tak zwanego "kredytu kupieckiego", czyli należności związanych z obrotem gospodarczym, udokumentowanych fakturami. Wierzytelności te, o charakterze pieniężnym, muszą być nieprzeterminowane i niewymagalne.
Umowy usług faktoringu mogą obejmować także usługi dodatkowe, takie jak wywiad gospodarczy, monitoring płatności, inkaso należności, windykacja.

Faktoring jest doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem dla kredytów bankowych.

Wielokrotnie, ze względu na kłopoty z otrzymaniem kredytów bankowych, faktoring jest jedyną dostępną formą finasowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Właściwie wykorzystany faktoring może być najkorzystniejszą formą finansowania przedsiębiorstwa, oraz podstawą tworzenia strategii przewagi konkurencyjnej faktoranta na rynku.

Przeczytaj jakie są korzyści i rodzaje faktoringu - z pewnością dobierzesz rozwiązanie dla swojej firmy.


Korzyści faktoringu

+ Natychmiastowe finansowanie Twoich należności - gotówka nawet w tym samym dniu

+ Dopasowanie oferty usług finansowych do indywidualnych potrzeb klienta

+ Szybkie i proste procedury dają możliwość podjęcia działań, które wymagają natychmiastowego dostępu do środków finansowych

+ Możliwość spłaty bieżących zobowiązań

+ Możliwość podjęcia nowych inwsetycji, zkupu środków trwałych, środków transportu, maszyn i urządzeń, materiałów

+ Możliwości rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub zwiększenie jego konkurencyjności

+ Możliwość negocjacji korzystniejszych warunków u dostawców poprzez zwiększenie dostępności gotówki